ΒΙΟΜΕ, a Cooperative and Solidarity economy example

H Fair Trade Hellas παρουσιάζει το εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ, μία καλή πρακτική από το χώρο της Συνεργατικής & Αλληλέγγυας οικονομίας. Ένα εργοστάσιο που εκαταλείφθηκε στα χρόνια της κρίσης, οι εργάτες πήραν την παραγωγή στα χέρια τους και αυτή τη στιγμή παράγουν φυσικά καθαριστικά φιλικά προς το περιβάλλον και φιλικά προς τον άνθρωπο.
Fair Trade Hellas presents BIOME factory, a Cooperative and Solidarity economy example active in Thessaloniki, Greece. A factory that was abandoned due to the crisis and the workers along with the society decided to take over through a participatory approach. BIOME today produces natural cleaning products which are environmentally friendly and affordable for all.