“180 Δευτερόλεπτα στην Αθήνα”

Στη νυχτερινή Αθήνα ένα μωρό σιγοκλαίει. Οι ανοίκειοι ήχοι της άγνωστης ακόμα πόλης διεισδύουν μέσα από το παράθυρο. Πώς βιώνει ο νεοφερμένος αυτό τον κόσμο;

Του Νίκου Πάστρα

http://www.goethe.de/180sec