Σχέση Κατά

«Ξημερώνει μια ξεχωριστή μέρα. Είναι η μέρα που θα μου πάρουν το σπίτι.”