Σχέση Κατά

“Ξημερώνει μια ξεχωριστή μέρα. Είναι η μέρα που θα μου πάρουν το σπίτι.”