Μετά τη βροχή

Άνθρωποι θυμούνται. Άνθρωποι συναντιούνται. Άνθρωποι φεύγουν.