Αν σας αρέσει η ιστοσελίδα μας και επιθυμείτε να συνεισφέρετε οικονομικά, ώστε να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδά της και για να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες και βελτιώσεις, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το κουμπί “Donate” παρακάτω και πληκτρολογώντας το ποσό που επιθυμείτε, μέσω Paypal.